कर्ल फ्री

विषाणूंमुळे वनस्पतींमध्ये होणाऱ्या विकृत संजीवकांचे मोठ्या प्रमाणात निर्बलीकरण करण्यास मदत होत असल्यामुळे विषाणुजन्य रोगांची बाधा असतानाही पीक जास्त विकृत होत नाही व फळांचा टिकाऊपणा व चकाकी वाढते. द्राक्षमणी कडक राहण्यासाठी मण्यात पाणी उतरल्यानंतर फवारण्यांचा फायदा होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *