इ-पॅराटोनीक

कोवळ्या फुटीतील सी/एन (कार्बन/नत्र) रेशोत बदल घडवून आणणारे ज्यामुळे गर्भयुक्त डोळे प्राप्त करणे तसेच द्राक्ष घड जिरू नये इ. पोषणात मदत करते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *