जोमदार प्लस

जोमदार प्लस च्या फवारणीमुळे पानास गर्द हिरवेपणा प्राप्त होतो. तसेच पेशीविभाजन शीघ्रगतीने होऊन प्रकाश संस्लेषनास चालना मिळते व मिथिओनाईन, थायमिन व सिस्टीन सारखी अमिनो आम्ल ह्यांचे रोपातील प्रमाण वाढते. परिणामी पिकांस जीर्णता (म्हातारपण) लवकर येत नाही. द्राक्ष उत्पादनात गर्भधारणेसाठी घड जिरू नये म्हणून तसेच सेटिंग च्या डिपिंगसाठी आवश्यक असे पोषण देणारे संजीवक मिश्रण होय.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *