जोमदार

सहा दिवसात वाढ वर्धक परिणाम दाखवणारे संजीवक मिश्रण असून वाफसा असणाऱ्या ओलसर जमिनीत पिकांवर फवारणी केल्यास उत्तम फायदा होतो. भाजीपाला व फळभाजी पिकाचे वय ३५ ते ४० दिवसांच्या फवारणीचे उत्तम परिणाम मिळतात.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *