स्प्रेड

आंतरप्रवाही तसेच स्पर्शजन्य जंतुनाशके पानांवर एकसारखे पसरविण्यासाठी तसेच झिरपण्यासाठी उत्तम प्रकारे मदत करते. याच्या फवारणीमुळे घडावर दव साचून राहत नाही व पीक रोगास बळी पडण्याची शक्यता कमी होते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *