सुप्रीम पावर

द्राक्ष मन्यास अपेक्षित आकारमान मिळवून देण्यासाठीचे संजीवक मिश्रण होय. १००% फ्लावरींग पास झाल्यानंतर घड बुडवणीसाठी. ५० पी.पी.एम. जी.ए. सोबत २ मिली / १ लिटर पाण्यासाठी योग्य असे वाढवर्धक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *