प्रॉडक्ट्स

Hy-Neem 3

Azadirechtin 3000 ppm

Hy-Neem 10

Azadirechtin 10000 ppm

Waddy Stroke

Cartap Hydrochloride 50% WP

Hydromida

Imdidacloprid 17.8% SL

Hydromida Power

Imidacloprid 70% WG

Hy-Lambda

Lambdacyhalothrin 5% EC

Assail

Thiamethoxam 25% WG

Cop Blue

Copper Oxychloride 50% WP

Hy-Oxanil

Cymoxanil 50% WP

Hy-Laxyl

Metalaxyl 35% WS

Hy-Sulf

Sulphur 80% WP

Hyziram L

Ziram 27% SC

Hy-Carb

Carbendazim 50% WP

Hydrozeb-45

Mancozeb 75% WP

Hydrozet

Cymoxanil 8% + Mancozeb 64% WP

Hy-Well

Forchlorfenuron 0.1% in liquid

Harit

Gibberellic Acid 0.001% L

Crop Plus

Gibberellic Acid 0.186% SP

जोमदार:

सहा दिवसात वाढ वर्धक परिणाम दाखवणारे संजीवक मिश्रण असून वाफसा असणाऱ्या ओलसर जमिनीत पिकांवर फवारणी केल्यास उत्तम फायदा होतो. भाजीपाला व फळभाजी पिकाचे वय ३५ ते ४० दिवसांच्या फवारणीचे उत्तम परिणाम मिळतात.

जोमदार प्लस

जोमदार प्लस च्या फवारणीमुळे पानास गर्द हिरवेपणा प्राप्त होतो. तसेच पेशीविभाजन शीघ्रगतीने होऊन प्रकाश संस्लेषनास चालना मिळते व मिथिओनाईन, थायमिन व सिस्टीन सारखी अमिनो आम्ल ह्यांचे रोपातील प्रमाण वाढते. परिणामी पिकांस जीर्णता (म्हातारपण) लवकर येत नाही. द्राक्ष उत्पादनात गर्भधारणेसाठी घड जिरू नये म्हणून तसेच सेटिंग च्या डिपिंगसाठी आवश्यक असे पोषण देणारे संजीवक मिश्रण होय.

प्लांट स्टेनर

पाकळीकुज व झान्थोमोनस (जिवाणूजन्य करपा) रोगाच्या प्रतिकारासाठी अत्यंत उपयोगी असे जिवाणूनाशक व बुरशीनाशक. याच्या फवारणीने द्राक्ष वेलीची कोवळी फूट झान्थोमोनस पासून संरक्षीत राहते. डाळिंबावरील तेल्या नियंत्रणासाठी दोन आठवड्यापर्यंत फायदा मिळतो. तसेच डाळिंब फळावर येणारे गोल काळे ठिपके यांना अटकाव होतो व निर्माण होणाऱ्या खरड्या रोगास अटकाव होतो.

कर्ल फ्री

विषाणूंमुळे वनस्पतींमध्ये होणाऱ्या विकृत संजीवकांचे मोठ्या प्रमाणात निर्बलीकरण करण्यास मदत होत असल्यामुळे विषाणुजन्य रोगांची बाधा असतानाही पीक जास्त विकृत होत नाही व फळांचा टिकाऊपणा व चकाकी वाढते. द्राक्षमणी कडक राहण्यासाठी मण्यात पाणी उतरल्यानंतर फवारण्यांचा फायदा होतो.

इ-पॅराटोनीक

कोवळ्या फुटीतील सी/एन (कार्बन/नत्र) रेशोत बदल घडवून आणणारे ज्यामुळे गर्भयुक्त डोळे प्राप्त करणे तसेच द्राक्ष घड जिरू नये इ. पोषणात मदत करते.

परिस

७०% फ्लावरींग मध्ये होणारी मणीगळ थांबविण्यासाठी व चांगल्या सेटिंगसाठी १५० मिली परिस २०० लीटर पाण्यासाठी घेऊन फवारणी केल्यास चांगला फायदा मिळतो. द्राक्ष मन्यास अपेक्षित आकारमान मिळवून देण्यासाठीचे संजीवक मिश्रण होय. एमएम साईझ ५ ते ७ एमएम असताना ह्यामध्ये द्राक्ष घडाची बुडवणी केल्यास सर्वोत्तम परिणाम मिळतात. १ लिटर पाण्यासाठी फक्त २ मिली पॅरिस २५ मिली दुधासोबत वापरल्यावर उत्तम परिणाम मिळतात.

सुप्रीम पावर

द्राक्ष मन्यास अपेक्षित आकारमान मिळवून देण्यासाठीचे संजीवक मिश्रण होय. १००% फ्लावरींग पास झाल्यानंतर घड बुडवणीसाठी. ५० पी.पी.एम. जी.ए. सोबत २ मिली / १ लिटर पाण्यासाठी योग्य असे वाढवर्धक.

स्प्रेड

आंतरप्रवाही तसेच स्पर्शजन्य जंतुनाशके पानांवर एकसारखे पसरविण्यासाठी तसेच झिरपण्यासाठी उत्तम प्रकारे मदत करते. याच्या फवारणीमुळे घडावर दव साचून राहत नाही व पीक रोगास बळी पडण्याची शक्यता कमी होते.